Nordlys Management | Årsrapport

| ÅRSRAPPORT ÅRET 2021 Vårt første hele driftsår i 2021 brukte vi til å bygge opp en portefølje av boligprosjekter og en solid investorbase. Vi knyttet mange nye kontakter og inngikk flere spennende samarbeid. Ved årets slutt hadde vi syv aktive boligprosjekter med til sammen ca. 140 enheter og vi hadde innhentet ca. 40 MNOK i frisk egenkapital fra våre investorer til våre prosjekter. Nordlys Management har levert i henhold til målsetningene vi satte oss ved oppstart av selskapet i september 2020. Bedriften har blitt videreutviklet fra å være en oppstartsbedrift med en gründerhverdag til å bli en bedrift med eksisterende portefølje og en investorbase rigget for videre vekst. Dette fordrer at vi har fortsatt fokus på gode rutiner og systemer og forbedring og videreutvikling av disse. Gjennom året som har gått har vi, gjennom hardt og målrettet arbeid, vurdert mange spennende prosjekter. Alle aktuelle prosjekter analyseres grundig og sees opp imot våre strenge seleksjonskriterier. Kun de prosjektene som tilfredsstiller våre KPI’er og passer vår profil går vi i videre forhandlinger med. Vi er opptatt av å bygge en portefølje av solide og lønnsomme prosjekter. Prosjektene som vi tar inn i porteføljen skal gi våre investorer trygghet for den avtalte avkastningen på kapitalen som skytes inn og samtidig bidra til å bygge ytterligere soliditet i Nordlys Management. Det er viktig for oss i Nordlys Management at vi blir godt kjent med våre samarbeidspartnere og at vi alltid opptrer med forutsigbarhet og troverdighet. Vi er veldig opptatt av å finne prosjekter som passer i forhold til våre visjoner om eiendomsutvikling og hvor vi kan bidra i forhold til våre tre K’er. De tre K’ene våre er Kompetanse, Kapasitet og Kapital. Alle prosjekter vi er med i må ha en dekning for alle de tre K’ene, og hva vi bringer inn i prosjektene og hva vår samarbeidspartner bringer inn er underliggende så lenge helheten er god nok. I vår egen region på innlandet vil vi gjennomføre prosjekter hvor vi også er eneeiere, men vår primære business modell er å gå i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Dette synes vi fungerer godt, og partnerprosjekter er noe vi ønsker mer av i fremtiden. Det gir oss rom for a bygge en større og mer solid organisasjon som kan håndtere et økt volum ved videre vekst. Ikke minst bidrar det til a holde oss skjerpet og utvikle oss hver dag. Vi i Nordlys Management ser tilbake på 2021 som et meget vellykket oppstartsår. Vi er stolte av hva vi har fått til og at vi treffer så godt på både prosjekt- og investorsiden. Vi vil fortsette å følge vår strategi og langsiktige utviklingsplan i årene som kommer. Grunnlaget som er lagt siden oppstarten gir oss et meget godt utgangspunkt for å lykkes i årene fremover og levere resultater i henhold til våre mål. Vi skal tilsikre at våre eksisterende aktive prosjekter blir optimalisert og levert i henhold til budsjett og fremdriftsplaner. Dette gleder vi oss til Vi i Nordlys Management ser tilbake på 2021 som et meget vellykket oppstartsår. Vi er stolte av hva vi har fått til. 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=