Nordlys Management | Årsrapport

Å R S R A P P O R T

| ÅRSRAPPORT INNHOLD Om Nordlys 4 Året 2021 10 Nøkkeltall 12 Prosjekter 14 Videre utvikling av selskapet 2022 26 Årsregnskap 28 Revisjonsberetning 32 2

ÅRSRAPPORT | 3

| ÅRSRAPPORT 1 OM NORDLYS

ÅRSRAPPORT | VÅR HISTORIE Nordlys Management AS ble etablert i september 2020 av personer med mange års erfaring og bred kompetanse fra finansiering, kjøp, utvikling, salg og gjennomføring av eiendomsprosjekter og tilhørende bransjer. Vi setter søkelys på å realisere eiendomsprosjekter sammen med andre eiendomsutviklere rundt om i Norge. Vi vil knytte vår kompetanse sammen med de lokale utviklerne slik at vi ser helheten i prosjektet foran den siste kronen. Reisen fra idé til første spadetak og frem til nøklene er overlevert, skal føles trygg, optimalisert og profesjonell. Vi i Nordlys Management har fokus på å identifisere gode eiendomsprosjekter som vi kan være med å realisere. Den geografiske beliggenheten i prosjektet er for oss underordnet hvis den lokale samarbeidspartneren er en solid aktør som vi ønsker å jobbe med. Alle prosjekter og alle samarbeidspartnere har forskjellige egenskaper og behov. Vår rolle er å fylle de behovene slik at prosjektet kan realiseres best mulig og raskest mulig. I inngangen til alle prosjekter jobber vi etter «de tre K’er». Vi ser etter hva vi kan bidra med i dette prosjektet som gir en merverdi til samarbeidspartneren og prosjektet. «De tre K’er» vi da identifiserer er kompetanse, kapital og kapasitet. For å få til dette må vi i Nordlys Management være løsningsorienterte, og opptatt av å lytte til alle prosjektdeltakere. Vi må være helt uavhengige og sette sammen det beste teamet for hvert prosjekt. Vi er et godt valg for alle parter på grunn av vår solide kompetanse, vårt store nettverk og vår gjennomføringsevne. Vi vil alltid sette våre løfter til våre samarbeidspartnere foran vår egen kronegevinst. 5

| ÅRSRAPPORT HVEM ER VI Det er fem eiere som sammen realiserer sin idé innenfor eiendomsutvikling i Nordlys Management. Vi fem har investert tosifret antall millioner kroner i selskapet og våre prosjekter. Vi har opprettet en god kapital- og prosjektbase som Nordlys Management kan vokse videre på. Vi har hatt som mål komme i gang med fem prosjekter i løpet av første driftsår, og dette blir fundamentet for videre vekst i selskapet. Det har vi oppnådd, og det er vi stolte av. Morten Nilsgård er ansatt og medeier i Nordlys Management. Utdannet økonom med mange års erfaring fra bank og finans samt nærmere ti års erfaring fra eiendom og eiendomsutvikling. Mortens spisskompetanse ligger innenfor økonomi og finansiering, avtaleverk og prosjektadministrasjon. Torkil Brustad er ansatt og medeier i Nordlys Management. Hovedkompetanse innenfor salg og ledelse. Lang erfaring fra salgsledelse og markedsføring samt mange års erfaring fra eiendomsutvikling og veiledning av eiendomsselskaper. Torkils spisskompetanse er innenfor salg og markedsføring, samt detaljplanlegging av prosjekter. 6

ÅRSRAPPORT | Gard Utkilen er medeier i Nordlys Management. Utdannet økonom, med mange års erfaring fra bank og finans samt ti års erfaring fra eiendom og eiendomsutvikling. Gard jobber til daglig som CEO for Arthur Buchardt i AB Invest. Innen eiendomsutvikling jobber Gard til daglig med større nærings- og boligutviklingsprosjekter. Gards spisskompetanse ligger innen økonomi og finansiering, avtaleverk og prosjektadministrasjon. Tore Buer er medeier i Nordlys Management. Tore er gründer av Malermester Buer og det som etter hvert ble Buer Gruppen. Dette var en av de største malermesterne i Norge før det i slutten av 2020 ble en del av Håndverksgruppen. Tore er nå medeier i Håndverksgruppen og jobber der til daglig. Han er en solid eier, investor og sparringspartner med et stort nettverk i bransjen. Tores kompetanse er innenfor prosjektgjennomføring, økonomi og ledelse. Rolf Granhaug er medeier i Nordlys Management. Rolf har lang erfaring fra nettverksbygging, forsikring/garantier og eiendom. Rolf har utviklet egne eiendomsprosjekter samt gründet flere selskaper. Rolf eier og driver nå Atlas Garanti ved siden av Nordlys Management, og investerer i eiendom i tillegg. Rolfs spisskompetanse er nettverksbygging og realisering av konsepter og prosjekter. 7

| ÅRSRAPPORT ORGANISASJONSKART Nordlys Management AS Morselskap Signatur Bolig T67 AS Tåsenveien, Oslo 50 % Ankerveien 90 AS Ankerveien, Oslo 25% Grødemtoppen AS Grødem, Randaberg 50 % Nordvikvegen Utvikling AS Nordvikvegen Hage, Hamar 100% Norsk Utbygging AS Hubrohagen, Kristiansund 50 % Berghjørnet AS E.J. Bergs veg, Hamar 70 % 8

ÅRSRAPPORT | HVORDAN JOBBER VI Sammen med vår samarbeidspartner starter vi alltid med en grundig markedsanalyse og en analyse av eiendommens forutsetninger. Deretter kartlegger vi reguleringsstatus og hvilke endringer det er behov for regulatorisk. Så snart disse forutsetningene er klarert og alle økonomiske forhold er identifisert, vil vi utvikle prosjektet så effektivt som mulig. I samarbeid med lokale og nøye utvalgte entreprenører starter vi byggingen. Fagkompetanse, forutsigbarhet og god kommunikasjon er essensielt i denne prosessen. Vi vil inneha manager-rollen i alle prosjekter vi er involvert i. Det gjør vi med et positivt engasjement og stor takhøyde. Vi er den positive og forutsigbare samarbeidspartneren. 9

| ÅRSRAPPORT ÅRET 2021 Vårt første hele driftsår i 2021 brukte vi til å bygge opp en portefølje av boligprosjekter og en solid investorbase. Vi knyttet mange nye kontakter og inngikk flere spennende samarbeid. Ved årets slutt hadde vi syv aktive boligprosjekter med til sammen ca. 140 enheter og vi hadde innhentet ca. 40 MNOK i frisk egenkapital fra våre investorer til våre prosjekter. Nordlys Management har levert i henhold til målsetningene vi satte oss ved oppstart av selskapet i september 2020. Bedriften har blitt videreutviklet fra å være en oppstartsbedrift med en gründerhverdag til å bli en bedrift med eksisterende portefølje og en investorbase rigget for videre vekst. Dette fordrer at vi har fortsatt fokus på gode rutiner og systemer og forbedring og videreutvikling av disse. Gjennom året som har gått har vi, gjennom hardt og målrettet arbeid, vurdert mange spennende prosjekter. Alle aktuelle prosjekter analyseres grundig og sees opp imot våre strenge seleksjonskriterier. Kun de prosjektene som tilfredsstiller våre KPI’er og passer vår profil går vi i videre forhandlinger med. Vi er opptatt av å bygge en portefølje av solide og lønnsomme prosjekter. Prosjektene som vi tar inn i porteføljen skal gi våre investorer trygghet for den avtalte avkastningen på kapitalen som skytes inn og samtidig bidra til å bygge ytterligere soliditet i Nordlys Management. Det er viktig for oss i Nordlys Management at vi blir godt kjent med våre samarbeidspartnere og at vi alltid opptrer med forutsigbarhet og troverdighet. Vi er veldig opptatt av å finne prosjekter som passer i forhold til våre visjoner om eiendomsutvikling og hvor vi kan bidra i forhold til våre tre K’er. De tre K’ene våre er Kompetanse, Kapasitet og Kapital. Alle prosjekter vi er med i må ha en dekning for alle de tre K’ene, og hva vi bringer inn i prosjektene og hva vår samarbeidspartner bringer inn er underliggende så lenge helheten er god nok. I vår egen region på innlandet vil vi gjennomføre prosjekter hvor vi også er eneeiere, men vår primære business modell er å gå i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Dette synes vi fungerer godt, og partnerprosjekter er noe vi ønsker mer av i fremtiden. Det gir oss rom for a bygge en større og mer solid organisasjon som kan håndtere et økt volum ved videre vekst. Ikke minst bidrar det til a holde oss skjerpet og utvikle oss hver dag. Vi i Nordlys Management ser tilbake på 2021 som et meget vellykket oppstartsår. Vi er stolte av hva vi har fått til og at vi treffer så godt på både prosjekt- og investorsiden. Vi vil fortsette å følge vår strategi og langsiktige utviklingsplan i årene som kommer. Grunnlaget som er lagt siden oppstarten gir oss et meget godt utgangspunkt for å lykkes i årene fremover og levere resultater i henhold til våre mål. Vi skal tilsikre at våre eksisterende aktive prosjekter blir optimalisert og levert i henhold til budsjett og fremdriftsplaner. Dette gleder vi oss til Vi i Nordlys Management ser tilbake på 2021 som et meget vellykket oppstartsår. Vi er stolte av hva vi har fått til. 10

ÅRSRAPPORT | 11

| ÅRSRAPPORT HIGHLIGHTS/ NØKKELTALL 2

ÅRSRAPPORT | MNOK -3,5 (-3,4) Resultat før skatt 2021 MNOK 1,1 ( 1,2 ) Omsetning 2021 MNOK 44 Forventet avkastning eksisterende portefølje Nordlys 2022 - 2027 140 Enheter i portefølje 6 Antall prosjekter i portefølje MNOK 40 Innhentet investorkapital MNOK 800 Omsetningsverdi portefølje 2021 1 2 3 4 5 6 * Parentes er budsjettall 13

| ÅRSRAPPORT PROSJEKTER 3

ÅRSRAPPORT | BERGHHJØRNET HAMAR På Hamar Vest ligger den ferdigregulerte tomten i E.J. Bergs veg 8. Her skal vi bygge ca. 35 leiligheter i en fem etasjes blokk med parkeringskjeller under. Dette blir et prosjekt med varierte leilighetsstørrelser som er attraktive for de fleste. Vi fokuserer her på ett kostnadseffektivt bygg for å holde prisene så lave som mulig. Det er gangavstand til Mjøsa, Furuberget, dagligvare, offentlig kommunikasjon, barnehager og skoler. Prosjektet må igjennom en detaljprosjekteringsfase og vi målsetter oss en salgsstart Q3 2022 med ferdigstillelse av prosjektet i løpet av 2024. Samarbeidspartnere er ASAS Arkitekter, Næringsbanken, ByggeRåd AS og Syljuåsen Entreprenør med mulig samarbeidsavtale. 15

| ÅRSRAPPORT TÅSEN OSLO Tåsenveien i Oslo består av to tremannsboliger. Prosjektet kjennetegnes av høy standard, tydelig arkitektur og andre gode kvaliteter som for eksempel garasje som kan være en mangelvare i hovedstaden. Fine uteoppholdsarealer tilrettelagt for rekreasjon i en storbyhverdag. Prosjektet er igangsatt og vår entreprenør har nå to tette bygg. Vi ligger godt an i henhold til vår fremdriftsplan. Prosjektet er ferdig solgt og vi gleder oss til å overlevere boligene til noen heldige familier. Ferdigstillelse av prosjektet er i løpet av Q3 2022. Målet vårt for prosjektet er å lage moderne boliger som passer for familier med en hektisk hverdag. Våre hovedsamarbeidspartnere i prosjektet er Signatur Bolig AS, Bien Sparebank, Granitt Entreprenør AS og Skapa Arkitekter AS. 16

ÅRSRAPPORT | 17

| ÅRSRAPPORT 18

ÅRSRAPPORT | ANKERVEGEN 90 OSLO Ankervegen 90 i Oslo består av åtte eneboliger. Prosjektet kjennetegnes av høy standard, tydelig arkitektur og gode kvaliteter. Fine uteoppholdsarealer tilrettelagt for rekreasjon i en storbyhverdag. Prosjektet hadde salgsstart i Q3 2021, og fem av åtte enheter solgte raskt. Ferdigstillelse av prosjektet er i løpet av Q4 2023. Våre samarbeidspartnere i prosjektet er Signatur Bolig, Næringsbanken og arkitekt er Reiulf Ramstad AS 19

| ÅRSRAPPORT 20

ÅRSRAPPORT | HUBROHAGEN KRISTIANSUND På Hubrohagen utvikler vi 15 innholdsrike familieboliger. Den arkitektoniske kvaliteten på fasader og interiør skal avspeile det flotte nabolaget. Prosjektet kom ut for salg i Q1 2022 med oppstart på tomten i Mars 2022. Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2024. Samarbeidspartner i prosjektet er Eiendom i Fokus AS, NEM Eiendomsmegling og Sunndal Sparebank. 21

| ÅRSRAPPORT 22

ÅRSRAPPORT | RANDABERG RANDABERG På Øvre Grødem utenfor Stavanger utvikler vi et moderne og attraktivt boligprosjekt på ca. 60 enheter. Prosjektet vil kjennetegnes av god standard, tydelig arkitektur og andre gode kvaliteter. Generøse uteoppholdsarealer tilrettelagt for lek og rekreasjon. Prosjektet må igjennom en reguleringsprosess, og salgsstart er målsatt til Q3 2023 med ferdigstillelse av prosjektet i løpet av 2026. Vår samarbeidspartner i prosjektet er Skjæveland & Co AS og Sweco/ArkVest. 23

| ÅRSRAPPORT NORDVIKVEGEN HAMAR På denne solrike tomten i Nordvikvegen 46 på Hamar ønsker vi bygge åtte rekkehus. Rekkehusene blir innholdsrike boliger på ca. 115 - 130 kvm over totre plan med egen takterrasse med god utsikt, egen hage og felles stor lekeplass. Det er gangavstand til Mjøsa, Sentrum, dagligvare, offentlig kommunikasjon, barnehager og skoler. Prosjektet skal nå igjennom en reguleringsfase hvor vi sammen med arkitekt og Hamar Kommune skal lage et prosjekt som løfter nærområdet og som vi kan være stolte av. Vi målsetter oss en salgsstart Q1 2023 med ferdigstillelse av prosjektet i løpet av 2024. Vår hovedsamarbeidspartner i prosjektet er Næringsbanken og Anderssen + Fremming Sivilarkitekter. 24

ÅRSRAPPORT | 25

| ÅRSRAPPORT FREMTID 4

ÅRSRAPPORT | MÅL 2022 Nordlys Management har nå bygd opp en god base med prosjekter og kapital. Vi hadde en tre årsplan for selskapet som vi nå har fullført det første året i den planen. Styret har revidert planen og satt tydelige mål for selskapet for det kommende året. I tillegg til å foredle prosjektporteføljen på en god måte så skal Nordlys Management gjøre følgende: - Etablere en løpende inntektsbase som dekker alle faste kostnader i selskapet - 10 aktive prosjekter - Utvide investorkapitalbasen til minimum MNOK 60 Vi skal fortsette å utvikle oss til å være en relasjonsbygger i bransjen som over tid skal bygge en nettverksplattform med aktører. Nordlys Management skal gjennom dette bli den foretrukne samarbeidspartneren innenfor eiendomsutvikling i Norge. Vi gleder oss til året som kommer. 10 aktive prosjekter 60 MNOK i investorkapital 27

| ÅRSRAPPORT Mor Konsern 2021 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 1 069 000 Salgsinntekter 979 000 - Annen driftsinntekt 19 677 1 069 000 Sum driftsinntekter 998 677 - Varekostnader - 3 433 218 Lønnskostnader m.m. 1 3 433 218 35 780 Avskrivninger 2 35 780 - Nedskrivning av anleggsmidler - 1 155 541 Annen driftskostnad 1 166 742 4 624 539 Sum driftskostnadr 4 635 740 -3 555 539 Driftsresultat -3 637 063 Finansinntekter og finanskostnader - Inntekt fra investering i datterselskap - 2 012 618 Inntekt fra felleskontrollert virksomhet 3 1 740 135 239 384 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 4 - 785 826 Annen renteinntekt 786 633 - Annen finansinntekt - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Resultatandel felles kontrollert virks. 1 477 450 Annen rentekostnad 1 477 450 7 943 Annen finanskostnad 7 943 1 552 435 Resultat av finansposter 1 041 375 -2 003 104 Resultat før skattekostnad -2 595 688 - Skattekostnad på ordinært resultat 5 - -2 003 104 Årsresultat -2 595 688 Minoritetens andel 8 -32 995 - Majoritetens andel - Overført fra annen egenkapital - - Avsatt til utbytte - - Avsatt til tilleggsutbytte - -2 003 104 Avsatt til/overført fra annen egenkapital 8 -2 562 693 -2 003 104 Sum overføringer -2 562 693 Års- og konsernregnskap Resultatregnskap Nordlys Management AS Konsern g driftskostnader Note 979 0 kt 19 677 er 9 8 677 - m.m. 1 3 4 3 218 2 35 780 nleggsmidler - nad 166 742 dr 4 63 740 -3 637 063 og finanskostnader ering i datterselskap - kontrollert virksomhet 3 1 740 35 foretak i samme konsern 4 - kt 786 633 ekt - nsielle omløpsmidler - les kontrollert virks. nad 1 4 7 450 nad 7 943 sposter 1 041 75 ekostnad -2 595 688 ordinært resultat 5 - -2 595 688 el 8 -32 995 el en egenkapital - - utbytte - rt fra annen egenkapital 8 -2 562 693 -2 562 693 s- og konsernregnskap Resultatregnskap rdlys Management AS Mor Konsern 2021 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 1 069 000 Salgsinntekter 979 000 - Annen driftsinntekt 19 677 1 069 000 Sum driftsinntekter 998 677 - Varekostnader - 3 433 218 Lønnskostnader m.m. 3 433 218 35 780 Avskrivninger 2 35 780 - Nedskrivning av anleggsmidler - 1 155 541 Annen driftskostnad 1 166 742 4 624 539 Sum driftskostnadr 4 635 740 -3 555 539 Driftsresultat -3 637 063 Finansinntekter og finanskostnader - Inntekt fr investering i datterselskap - 2 012 618 Innte t fra felleskontrollert virksomhet 1 740 135 239 384 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 4 - 785 826 Annen renteinntekt 786 633 - Annen finansinntekt - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Resultatandel felles kontrollert virks. 1 477 450 Annen rentekostnad 1 477 450 7 943 Annen finanskostnad 7 943 1 552 435 Resultat av finansposter 1 041 375 -2 003 104 Resultat før skattekostnad -2 595 688 - Skattekostnad på ordinært resultat 5 - -2 003 104 Årsresultat -2 595 688 Minoritetens andel 8 -32 995 - Majoritetens andel - Overført fra annen egenkapital - - Avsatt til utbytte - - Avsatt til tilleggsutbytte - -2 003 104 Avsatt til/overført fra annen egenkapital 8 -2 562 693 -2 003 104 Sum overføringer -2 562 693 Års- og konsernregnskap Resultatregnskap Nordlys Management AS Mor Konsern 2021 Driftsi ntekter og driftskostnader Note 2021 1 069 0 Salgsi ntekter 979 0 - A nen driftsi ntekt 19 6 7 1 069 0 Sum driftsi ntekter 98 6 7 - Varekostnader - 3 433 218 Lø nskostnader m.m. 1 3 4 3 218 35 780 Avskrivninger 2 35 780 - Nedskrivning av anle gsmidler - 1 1 5 541 A nen driftskostnad 1 1 6 742 4 624 539 Sum driftskostnadr 4 635 740 -3 5 539 Driftsresultat -3 637 063 Finansi ntekter og finanskostnader - I nt kt fra investering i da terselskap - 2 012 618 I ntekt fra felleskontrollert virksomhet 3 1 740 135 239 384 Rent i ntekt fra foretak i sa me konsern 4 - 785 826 A nen rentei ntekt 786 6 3 - A nen finansi ntekt - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Resultatandel felles kontrollert virks. 1 4 7 450 A nen rentekostnad 1 4 7 450 7 943 A nen finanskostnad 7 943 1 52 435 Resultat av finansposter 1 041 375 -2 03 104 Resultat før ska tekostnad -2 595 6 8 - Skattekostnad på ordinært resultat 5 - -2 03 104 Årsresultat -2 595 6 8 Minoritetens andel 8 -32 95 - Majoritetens andel - Overført fra a nen egenkapital - - Avsa til utby te - - Avsa til tille gsutby te - -2 03 104 Avsatt til/overført fra a nen egenkapital 8 -2 562 693 -2 03 104 Sum overføringer -2 562 693 Års- og konsernregnskap Resultatregnskap Nordlys Management AS 2021 EIENDELER Note 2021 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 117 880 Konsesjoner, patenter ol 2 117 880 - Utsatt skattefordel 5 - 117 880 Sum immaterielle eiendeler 117 880 Varige driftsmidler - Tomter og bygninger - 91 250 Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 91 250 91 250 Sum varige driftsmidler 91 250 - Finansielle anleggsmidler 71 000 Investeringer i datterselskap 3 - 9 506 858 Investeringer i felleskontrollert virksomhet 3 9 234 375 - Investeringer i aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 371 782 7 739 384 Lån til foretak i samme konsern 4 0 67 750 Andre langsiktige fordringer 67 750 25 756 774 Sum finansielle anleggsmidler 17 673 907 25 965 904 Sum anleggsmidler 17 883 037 Omløpsmidler - Lager av varer og annen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 855 302 87 761 Andre fordringer 389 889 933 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 994 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 26 313 215 31 637 535 Sum eiendeler 44 196 252 Morselskap Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Konsern 2021 EIENDELER Note 2021 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 117 880 Konsesjoner, patenter ol 2 117 880 - Utsatt skattefordel 5 - 117 880 Sum immaterielle eiendeler 117 880 Varige driftsmidler - Tomter og bygninger - 91 250 Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 91 250 91 250 Sum v rige driftsmidler 91 250 - Finansi lle anlegg midler 71 000 Investeringer i datterselskap 3 - 9 506 858 Investeringer i felleskontrollert virksomhet 3 9 234 375 - Investeringer i aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 3 1 782 7 739 384 Lån til foreta i samme konsern 4 0 67 750 Andr langsiktige fordringer 67 750 25 756 774 Sum finansielle anleggsmidler 1 73 907 25 965 904 Sum anleggsmidler 17 883 037 Omløpsmidler - Lager av varer og annen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 855 302 87 761 Andre fordringer 389 889 933 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Bankinnskudd, kontanter og lignende 994 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 2 313 215 31 637 535 Sum eiendeler 44 196 252 Morselskap Års- o konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Konsern 2021 EIENDELER Note 2021 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 117 880 Konsesjoner, patenter ol 2 117 880 - Utsatt skattefordel 5 - 117 880 Sum immaterielle eiendeler 117 880 Varige driftsmidler - Tomter og bygninger - 91 250 L søre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 91 250 91 250 Sum varige driftsmidler 91 250 - Finansielle anleggsmidler 71 000 Investeringer i datterselskap 3 - 9 506 858 I vesteringe i fell skontrollert virksomhet 9 234 375 - Investeringer i aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 371 782 7 739 384 Lån til foretak i samme konsern 4 0 67 750 A dr langsiktige fordringer 67 750 25 756 774 Su finansielle anleggsmidler 17 673 907 25 965 904 Sum anleggsmidler 17 883 037 Omløpsmidler - Lager av varer og annen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 855 302 87 761 Andre fordringer 389 889 933 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Bankinnskud , kontanter og lignende 7 994 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 26 313 215 31 637 535 Sum eiendeler 44 196 252 Morselskap Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Konsern 2021 IENDELER Note 2021 Anle gsmidler I materielle eiendeler 117 80 Konsesjoner, patenter ol 2 17 80 - Utsa t ska tefordel 5 - 17 80 Sum i materiell iend ler 17 80 Varige driftsmidler - Tomter og byg inger - 91 250 Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 91 250 91 250 Sum varige driftsmidler 91 250 - Finansielle anle gsmidler 71 00 Investeringer i da terselskap 3 - 9 506 858 Investeringer i felleskontrollert virksomhet 3 9 234 375 - Investeringer i aksjer og and ler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 371 782 739 384 Lån til foretak i sa me konsern 4 0 67 750 And e langsiktige fordringer 6 750 25 756 774 Sum finansielle anle gsmidler 17 673 907 25 965 904 Sum anle gsmidler 17 83 037 Omløpsmidler - Lager a varer og a nen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 8 5 302 87 761 Andre fordringer 389 89 9 3 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Banki nsku d, kontanter og lignende 7 94 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 26 313 215 31 637 535 Sum iend ler 4 196 252 Morselskap Års- og konsernregnskap B lanse Nordlys Management AS Konsern 28

ÅRSRAPPORT | Konsern 2021 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 Egenkapital Innskutt egenkapital 975 000 Aksjekapital 8 975 000 -5 570 Innskutt egenkapital 8 -17 140 9 025 000 Overkurs 8 9 025 000 9 994 430 Sum innskutt egenkapital 9 982 860 Opptjent egenkapital -3 426 689 Annen egenkapital 8 -4 052 267 -3 426 689 Sum opptjent egenkapital -4 052 267 Minoritetsinteresser 41 995 6 567 741 Sum egenkapital 5 972 588 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 12 800 000 - Gjeld til konsernselskap - 21 596 658 Øvrig langsiktig gjeld 21 596 658 21 596 658 Sum kortsiktig gjeld 34 396 658 Kortsiktig gjeld 2 143 343 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 2 143 343 137 027 Leverandørgjeld 480 897 - Betalbar skatt - 317 863 Skyldig offentlige avgifter 317 863 874 903 Annen kortsiktig gjeld 884 903 3 473 136 Sum kortsiktig gjeld 3 827 006 25 069 794 Sum gjeld 38 223 664 31 637 535 Sum egenkapital og gjeld 44 196 252 Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Hamar den 28.02.2022 Morselskap Konsern 2021 GENKAPITAL OG GJELD Note 2021 Egenkapital Innskutt egenkapital 975 000 Aksjekapital 8 975 000 -5 570 Innskutt egenkapital 8 -17 140 9 025 000 Overkurs 8 9 025 000 9 994 430 Sum innskutt egenkapital 9 982 860 Opptjent egenkapital -3 426 689 Annen egenkapital 8 -4 052 267 -3 426 689 Sum opptjent egenkapital -4 052 267 Minoritetsinteresser 41 995 6 567 741 Sum egenkapital 5 972 588 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 12 800 000 - Gjeld til konsernselskap - 21 596 658 Øvrig langsiktig gjeld 21 596 658 21 596 658 Sum kortsiktig gjeld 34 396 658 Kortsiktig gjeld 2 143 343 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 2 143 343 137 027 Leverandørgjeld 480 897 - Betalbar skatt - 317 863 Skyldig offentlige avgifter 317 863 874 903 Annen kortsiktig gjeld 884 903 3 473 136 Sum kortsiktig gjeld 3 827 006 25 069 794 Sum gjeld 38 223 664 31 637 535 Sum egenkapital og gjeld 44 196 252 Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Hamar den 28.02.2022 Morselskap Konsern 021 EGENKAPITAL O GJELD Note 021 Egenkapital Innskutt genkapital 975 00 Aksjekapital 8 975 00 -5 570 Innskutt genkapital 8 -17 140 9 025 00 Overkurs 8 9 025 00 9 994 430 Sum innskutt genkapital 9 982 860 Opptjent genkapital -3 426 689 An n genkapital 8 -4 052 267 -3 426 689 Sum opptjent genkapital -4 052 267 Minori etsint r sser 41 995 6 56 741 Sum genkapital 5 972 588 An en langs ktig gjeld Gj ld til kred ttinstitusjoner 6 12 800 00 - Gjeld til konsern elskap - 21 596 658 Øvrig langs ktig gjeld 21 596 658 21 596 658 Sum korts ktig gjeld 34 396 658 Korts ktig gjeld 2 143 43 Gj ld til kred ttinstitusjoner 6 2 143 43 137 027 L verandørgjeld 480 897 - Bet lbar skatt - 317 863 Skyldig offentlige avgifter 317 863 874 903 An en korts ktig gjeld 884 903 3 473 136 Sum korts ktig gjeld 3 827 006 25 069 794 Sum gjeld 38 223 664 31 637 35 Sum genkapital og gjeld 44 196 52 Års- og konse nregnskap Balanse Nordlys M nag ment AS H mar den 28.0 . 022 Mor elskap Kon ern Note 8 975 0 8 17 140 8 9 025 0 82 860 8 - 052 267 - 052 267 41 995 9 2 588 6 12 800 000 - 21 59 658 34 39 658 6 2 14 343 48 897 - 317 863 884 903 3 827 006 38 223 664 44 196 2 2 nregnskap e ement AS 2 Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter nomalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felleskontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, hvor det ikke har vært byggestart ved utgangen av regnskapsåret, så er selskapet vurdert etter kostmetoden. I selskaper hvor det har vært byggestart innen utgangen av regnskapsåret er selskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapane som er vurdert etter egenkapitalmetoden er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern Lønnskostnader 2021 2021 Lønninger 2 834 462 2 834 462 Arbeidsgiveravgift 417 517 417 517 Pensjonskostnader 106 755 106 755 Andre ytelser, herav skattefunn kr 969 793 74 484 74 484 Sum 3 433 218 3 433 218 Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2 Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsesjoner Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost 01.01.2021 136 000 122 419 258 419 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 0 0 - Avgang i året - 0 0 = Anskaffelseskost 31.12.21 136 000 122 419 258 418 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2021 9 060 4 449 13 509 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.21 18 120 31 169 49 289 = Bokført verdi 31.12.21 117 880 91 250 209 129 Årets ordinære avskrivninger 9 060 26 720 35 780 Økonomisk levetid 5 år 3-5 år 3-5 år Konsern og morselskap Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo ens b stemmelser g god regnskaps kikk. Selskapet har videre fulgt rel vante best mmels r i Norsk Regnskap Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av vare skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres tt r hvert som de blir l vert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til f emtidige s vicey els r, balan føres som uopptje t innt kt ved salget og inntektsføres deretter i takt med lev ring av ytelsene. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjel omfatter nomalt poster som forfaller il be aling innen ett år ett r siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidl r vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og tatt virkelig verdi (L ves e verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gje d Anleggsmidler omfatter eiendeler bestem til varig i og bruk for irksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige dri tsmidler føres opp i balans n og avskrives lineært ver driftsmidlets forvente e økonomiske l veti . Levetid fremkommer av de avskrivningssatsen som er a itt i noteopplysningene. Varige drift midl r nedskrives til virkelig v rdi ved verd fall som forventes ikke å være a forbigående art. Nedsk ivninger blir rev rsert når runnlag t for nedskrivni gen ikke lenger f n es å vær til st de. Langsiktig gjeld er gjeld som kke fall r inn under definisjonen av kortsiktig gjeld. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknytte selskap og felleskontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper fr mgår av r gnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og f lleskontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og fell skontrollert virksomhet, hvor d ikke har vært byggestart ved utgangen av regnskapsåret, så er s lskapet vurdert etter kostm oden. I s lskaper hvor t har vært byggestart innen utgangen av eg skapsåret r selskapet vurdert tter egenkapitalme od n. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen not til r gn kapsposten. Vå a del av re ultatet f selsk pane som e vurdert etter egenkapitalmetoden r ført o p som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførba e merverdier og goodwill. Note 1 Lønnskostnader, antall ansat e, godtgjøre se, lån til ansatte og godtgjørelse til revis r Morselskap K n rn Lønnskostnader 2021 2021 Lønninger 2 834 462 Arbeidsgiveravgift 417 517 Pensjonskostnader 106 755 Andre ytelser, herav skatt funn k 969 793 74 484 Sum 3 433 218 Gjennomsnittlig antall årsverk 2 Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsesjoner Driftslø øre Sum Anskaffelseskost 01.01.2021 136 000 22 419 258 4 9 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 0 0 - Avgang i året - 0 0 = Anskaffelseskost 31.12.21 136 000 22 419 258 418 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2021 9 060 4 449 13 509 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.21 18 120 31 69 49 289 = Bokført verdi 31.12.21 117 880 91 25 209 129 Årets ordinære avskrivninge 9 060 26 72 35 780 Økonomisk levetid 5 år 3- r 3-5 år Konsern og morselskap 29

| ÅRSRAPPORT 30

ÅRSRAPPORT | Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Note 3 Investering i felleskontrollert virksomhet og datterselskap Følgende selskaper inngår i konsernet pr 31.12.2021 Morselskap Nordlys Management AS, Hamar Selskapet har aksjer i følgende selskaper Datterselskap, kontorsted Eierandel Stemmerett Kostpris Nordvikvegen Utvikling AS, Hamar 100,00 % 100,00 % 50 000 Berghhjørnet AS, Hamar 70,00 % 70,00 % 21 000 Felleskontrollert virksomhet, sted Eierandel Stemmerett Kostpris Norsk Utbygging AS; Kristiansund 50,00 % 50,00 % 50 000 Signatur Bolig Mangement AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 75 000 Signatur Bolig T67 AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 7 369 240 Felleskontrollert virksomhet er verdsatt etter egenkapitalmetoden og balanseført verdi framkommer slik: Signatur Bolig T67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Bolig Mangement AS Sum Inngående balanse pr 01.01. +/- Tilgang til kostpris 7 369 240 50 000 75 000 7 494 240 +/- Inntektsført resultat 2 012 618 -110 552 -161 931 1 740 135 = Utgående balanse pr 31.12. 9 381 858 -60 552 -86 931 9 234 375 Sammenhengen mellom anskaffelseskost, merverdier, selskapenes egenkapital og vår bokførte verdi framkommer slik: Signatur bolig T 67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Bolig Mangement AS Sum Andel av egenkapital ved oppkjøp -795 118 47 215 72 215 -675 688 +/- Resultatandeler etter oppkjøp 3 212 545 -107 767 -159 146 2 945 632 = Andel av egenkapital pr 31.12 2 417 427 -60 552 -86 931 2 269 944 + Goodwill før avskrivninger 8 164 358 2 785 2 785 8 169 928 - Akk. avskrivninger på goodwill 1 199 927 2 785 2 785 1 205 497 = Utgående balanse pr 31.12 9 381 858 -60 552 -86 931 9 234 375 Goodwill i Signatur Bolig AS avskrives over 21 måneder og utfra fullføringsgrad i byggeprosjektet i Signatur Bolig T67 AS. I øvrige felleskontrollerte virksomheter er goodwill kostnadsført i sin helhet i 2021 på grunn av beløpets størrelse. Note 4 Lån til foretak i samme konsern Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene: Fordringer 2021 Kundefordringer 300 000 Andre langsiktige fordringer 7 739 384 Sum 8 039 384 I 2021 så er det påløpt kr. 239 384 i renter på langsiktige lån til konsernselskaper. Disse er eliminert i konsernregnskapet Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Note 5 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: 2021 2020 Betalbar skatt - - Endring i utsatt skattefordel - - Sum skattekostnad - - Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad -2 003 104 - Permanente forskjeller -1 933 197 - Endring i midlertidige forskjeller -16 724 - Mottatt konsernbidrag - - Avgitt konsernbidrag - - Anvendt fremførbart underskudd - - Årets skattegrunnlag -3 953 025 - Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer 16 913 Varer - - Anleggsmidler 32 086 32 275 Avsetning etter god regnskapsskikk - - Tilvirkningskontrakter - - Pensjon - - Taps- og gevinstkonto - - Andre forskjeller - - Sum midlertidige forskjeller 48 999 32 275 Underskudd til fremføring -5 414 455 -1 461 430 Sum grunnlag for utsatt skattefordel -5 365 456 -1 429 155 22% / 22% utsatt skatt -1 180 400 -314 414 Ikke balanseført utsatt skattefordel -1 180 400 314 414 Bokført utsatt skattfefordel - -0 Betaltbar skatt beregnet 0 0 Skattefunn Skyldig betalbar skatt 0 0 Skatekostnaden er lik i konsern og morselskap Note 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Morselskap Konsern Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen 0 0 Sikkerhetsstillelser Gjeld sikret med pant - 12 800 000 Kassekreditt sikret med garanti 2 413 943 2 413 943 Pantsatte eiendeler Varelager 17 073 635 Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet - 17 073 635 Selskapets eiere har stilt en solidarisk selvskyldnerkausjon som sikkerhet for kassekreditten Note 7 Varer Konsern Konsernets prosjekter blir behandlet i samsvar med løpende avregnings metode, jfr NRS nr 2 om tilvirkningskontrakter. Pr. 31.12.21 så er prosjektene i planleggingsstadiet og tomtekostnad sammen med alle påløpte prosjektkostnader er balanseført. Note 8 Egenkapital Konsern Aksjekapital Overkurs Annen Sum egenkapital Egenkapital Egenkapital 01.01. 500 000 - -1 431 725 -931 724 Årets resultat -2 595 688 -2 595 688 Kapitalforhøyelse 475 000 9 025 000 - 9 500 000 Egenkapital 31.12. 975 000 9 025 000 -4 027 412 5 972 588 Konsernets egenkapital inkluderer en minoritetsinteresse pr. 31.12.21 på kr. 41.995. Minoritetens resultat for 2021 er kr. 32.995 Selskap Aksjekapital Overkurs Annen Sum egenkapital Egenkapital Egenkapital 01.01. 500 000 - -1 429 154 -929 154 Årets resultat -2 003 104 -2 003 104 Kapitalforhøyelse 475 000 9 025 000 - 9 500 000 Egenkapital 31.12. 975 000 9 025 000 -3 432 259 6 567 741 Morselskap Nordlys Management AS Noter til årsregnskape 2021 Note 3 Investering i felleskon rollert virksomhet og datter elskap Følgende selskaper inngår i konsernet pr 31.12.2021 Morselskap Nordlys Management AS, Ham r Selskapet har aksjer i følgende sel kaper Datterselskap, kontorsted Eierandel Stemmerett Kostpris Nordvikvegen Utvikling AS, Hamar 100,00 % 100,00 % 50 000 Berghhjørnet AS, Hamar 70,00 % 70,00 % 21 000 Felleskontrollert virksomhe , st d Eierandel Stemmerett Kostpris Norsk Utbygging AS; Kristiansund 50,00 % 50,00 % 50 000 Signatur Bolig Mangement AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 75 000 Signatur Bolig T67 AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 7 369 240 Felleskontrollert virksomhet er v rdsatt etter egenkapit lme od n og bal nseført verdi fr mkommer slik: Signatur Bolig T67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Boli Mangement AS um Inngående balanse pr 01.01. +/- Tilgang til kostpris 7 369 240 50 000 75 7 494 240 +/- Inntektsført resultat 2 012 618 -110 552 61 931 1 740 135 = Utgående balanse pr 31.12. 9 381 858 -60 552 86 931 9 234 375 Sammenhengen mello a skaff lsesk st, merverdier, sel kap nes egenkapit l og vår bokførte verdi framkomm r slik: Signatur bolig T 67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Bolig Mangement AS Sum Andel av egenkapital ved oppkjøp -795 118 47 215 72 215 -675 688 +/- Resultatandeler etter oppkjøp 3 212 545 -107 767 -159 146 2 945 632 = Andel av egenkapital pr 31.12 2 417 427 -60 552 -86 931 2 269 944 + Goodwill før avskrivninger 8 164 358 2 785 2 785 8 169 928 - Akk. avskrivninger på goodwill 1 199 927 2 785 2 785 1 205 49 = Utgående balanse pr 31.12 9 381 858 -60 552 -86 931 9 234 375 Goodwill i Signatur B lig AS avskrives ver 21 måned r g utfra fullføringsgrad i byggeprosjektet Signatur Bolig T67 AS. I øvrige felleskontrollerte virksomheter goodwill kostnadsført i sin helhet i 2021 på grunn av beløpets størrelse. Note 4 Lån til f r tak i samme k nsern Fordringer og gjeld til ko s nselskaper in gå m d følg nde beløp i regnskapspostene: Fordringer 2021 Kundefordringer 300 000 Andre langsiktige fordringer 7 739 384 Sum 8 039 384 I 2021 så er det påløpt kr. 239 384 i renter på langsiktig lån til ko sernselskaper. Disse er eliminert i kons nregnskapet 31

| ÅRSRAPPORT BDO AS Parkgata 83 Postboks 460 2304 Hamar Uavhengig revisors beretning Nordlys Management AS - 2021 side 1 av 2 Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordlys Management AS Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet til Nordlys Management AS. Årsregnskapet består av: • Balanse per 31. desember 2021 • Resultatregnskap for 2021 • Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening: • Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og • Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Penneo Dokumentnøkkel: AA3KE-7E7FC-34ZDV-7300O-AV53X-GYQKY Uavhengig revisors beretning Nordlys Management AS - 2021 side 2 av 2 BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger BDO AS Tom Erik Lehne statsautorisert revisor (elektronisk signert) Penneo Dokumentnøkkel: AA3KE-7E7FC-34ZDV-7300O-AV53X-GYQKY Uavhengig revisors b retning Nordlys Management AS - 2021 side 2 av 2 BDO AS, et norsk aksjeselskap, er d taker i BDO Int national Limited, et engelsk s lskap med begrens t ansvar, og er en del av d t internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i d enkelte land. Foretaksregist ret: NO 993 606 650 MVA. For videre besk ivel e a revisors oppgaver o plikter vises det til: https://revisorforeningen. o/revisjonsberetning r BDO AS Tom Erik Lehne statsautori er revisor (elektronis sig ert) Penneo Dokumentnøkkel: AA3KE-7E7FC-34ZDV-7300O-AV53X-GYQKY 32

ÅRSRAPPORT |

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=