Vi i Nordlys Management har fokus på å identifisere gode eiendomsprosjekter som vi kan være med å realisere. Den geografiske beliggenheten i prosjektet er for oss underordnet hvis den lokale samarbeidspartneren er en solid aktør som vi ønsker å jobbe med.

Alle prosjekter og alle samarbeidspartnere har forskjellige egenskaper og behov. Vår rolle er å fylle de behovene slik at prosjektet kan realiseres best mulig og raskest mulig. I inngangen til alle prosjekter jobber vi etter «de tre K’er». Vi ser etter hva vi kan bidra med i dette prosjektet som gir en merverdi til samarbeidspartneren og prosjektet. «De tre K’er» vi da identifiserer er kompetanse, kapital og kapasitet.

Vi er et godt valg for alle parter på grunn av vår solide kompetanse, vårt store nettverk og vår gjennomføringsevne. Vi vil alltid sette våre løfter til våre samarbeidspartnere foran vår egen kronegevinst.

Vi ønsker å være en prosjektkatalysator.


Les mer Kontakt

MENNESKENE BAK

Bak Nordlys Management står fem erfaringsrike eksperter på finansiering og prosjektstyring innen eiendom. Høy utdannelsesgrad innenfor økonomi, salg og ledelse er fellesnevneren for alle fem. Vi er både drevne på feltet og fortsatt sultne på nye suksess. Vi har god erfaring med å samarbeide med forskjellige eiendomsutviklere rundt i Norge. Det er alltid lokale tilpasninger, men vi har opparbeidet oss en kunnskapsbase som vi drar nytte av. Vi har et svært stort nettverk innen eiendom og god eiendomskompetanse og kunnskapsbase.

KJERNEOMRÅDER FOR VÅR FORRETNINGSDRIFT